Varanger.com
 
 

Lokasjoner

Varangerbotn – er en grunn elvemunning innerst i Varangerfjorden. Her kan store flokker vadere sees i trekksesongen, inkludert polarsnipe og lappspove. Gravand er vanlig om sommeren, og krattskogen nær fjorden har også hekkende spurvefugler som blåstrupe, svarthvit fluesnapper og sivspurv. I fjæra ved Varanger Samiske Museum er det satt opp et fuglekikkerskjul som gir god utsikt over elvemunningen. Følg tilrettelagt plankesti fra parkeringen ved museet.

Blåstrupe (miniatyr, Hugh Harrop)

Nesseby kirke – er plassert på en liten halvøy som stikker ut i fjorden om lag 13 km øst for Varangerbotn. I østavind er den sørlige spissen av nesset et perfekt sted for å studere forbipasserende sjøfugler. Her kan man også finne praktærfugl og stellerand.

Andre potensielle sjøfuglarter som kan sees i fjorden er havsule, havhest, havlire, grålire, stormsvale, havsvale, storjo, polarjo, dvergmåke og lundefugl.  Svømmesnipe forekommer regelmessig i det lille tjernet på nesset. Av hekkende arter forekommer bl.a. gravand, fjæreplytt og rødnebb terne. Et stort antall trekkende vadere kan sees i juli og august: myrsnipe, svømmesnipe, lappspove, fjæreplytt, sandlo, tundrasnipe og brushane. Polarsvømmesnipe og sabinemåke kan forekomme fra juli og utover.

Store måkeflokker samler seg ofte ved munningen av Bergebyelva omlag 1,5 km øst for Nesseby kirke. Flokkene bør sjekkes nærmere for grønlandsmåke, sildemåke og sabinemåke.

Nær bebyggelsen i Nesseby, Vestre Jakobselv og Kariel er det jorder som i trekktidene tiltrekker  seg flokker av rastende gjess.  Sædgåsa er den mest vanlige, men man kan også se grågås, tundragås, kortnebbgås og hvitkinngås.

Vinterstid er Vadsø havn et av de beste stedene for å se praktærfugl og stellerand. Noen stellerender kan også sees her om sommeren. Havna er også et bra sted for å se etter uvanlige måker, som polarmåke og grønlandsmåke. Diverse arter av vadere kan ofte sees i fjæra like bak Statoil-stasjonen.

Long tailed duck (miniatyrbilde)

Vadsøya, som man kommer til ved å kjøre over brua fra sentrum av Vadsø, finner man ofte flokker av myrsniper. Også rødstilk, fjæreplytt og temmincksnipe er vanlige her. Både fjellerke og lappiplerke kan også påtreffes på øya. De fleste fuglekikkerne trekkes imidlertid til den lille dammen øst på øya, der opp til 200 svømmesniper og mange forskjellige ender kan fotograferes på nært hold. Om våren er det ofte også brushaner å se.

Salttjern, om lag 8 km øst for Vadsø, er et bra sted hvis man ønsker å komme nært inn på mange vadere. Sjeldne arter som sibirlo og rosenmåke er også observert her.

Store Ekkerøy er en annen interessant lokalitet for fuglekikkere. Halvøya har 50 meter høye klipper mot sør, myr og små vann i innlandet og sandstrender mot nord. Ekkerøya er en velegnet plass for å studere ulike vadere som bl.a. tundralo og sandløper. Her finnes også hekkende skjærpiplerke,  lappiplerke, fjellerke,  lappspurv og snøspurv. Praktær fugl og stellerand kan ofte sees fra øya, også om sommeren. Med litt flaks kan man se arter som gulnebblom, havhest og alle de fire joene. Om lag  20.000 krykkjer hekker i de bratte klippene, og disse kan man se på nært hold fra stien på oversiden. Teist er vanlig og polarlomvi sees regelmessig. Store flokker av fjæreplytt kan sees i fjæra vinterstid.

Steller ender/ Steller's eider (miniatyr, Hugh Harrop)

Storelvosen elvemunningen like øst for Store Ekkerøy er også verdt et stopp. Den truede dverggåsa er en av mange arter registrert her. Interessante gjess kan også finnes i feltene nær Skallelv et par kilometer lenger øst.

Komagvær er et godt utgangspunkt hvis du ønsker å utforske fjellområdene i innlandet. Det går en grusvei nordover gjennom Komagværdalen i mer enn 10 km. Blant de mange interessante arter man kan se her er sangsvane, bergand og boltit. Både havørn og tyvjo er vanlig. 

De små havnene i Indre kiberg og Kiberg bør sjekkes for måker og vadefugler. Opptil flere hundre polarmåker registreres her i mars noen år, og små grupper finnes også om sommeren. Det er ikke så mange grønlandsmåker her, men enkelt fugler forekommer regelmessig. 

Kibergneset har vist seg å være et godt observasjonpunkt for sjøfugltrekk, særlig om høsten. Dette er faktisk det østligste punktet i fastlands-Norge. Følg grusveien som svinger av fra veien (E75) ca. 1250 meter nord for hovedavkjøringen for å komme dit.  Bergand kan noen ganger sees i de små dammene på toppen av fjellet.

Vardø er et fiskevær som ligger på to øyer som er forbundet med en 3 km lang undervannstunnel. Dammen ved Vardøhus Festning er et godt sted å lete etter hekkende spurvefugler inkludert lappiplerke, blåstrupe og sivsanger. Både alaskasnipe og bonapartesnipe har vært registrert her. Dette er også en av de mest pålitelige stedene for praktærfugl om sommeren.

Praktærfugl/king eider (miniatyr, Terje Kolaas)

Om våren og sommeren kan arter som bergirisk og snøspurv sees ved å gå nordover til Skagen på den vestlige øya. Interessante arter hekkende på Hornøya og Reinøya kan sees fra Hasselneset (nordspissen av den østlige øya).

Øyene Hornøya og Reinøya er de østligste sjøfuglkoloniene langs den norske kysten, og Hornøya utgjør faktisk den østligste delen av norsk territorium. Øyene ligger begge 1,3 km nordøst for Vardø sentrum. De bratte klippene på vestsiden av Hornøy inkluderer store kolonier av hekkende alke, lomvi, polarlomvi, lunde, krykkje, toppskarv og storskarv. Fuglenbestanden varierer avhengig av mattilgang. 

Andre sjøfugl som hekker i området inkluderer ærfugl, teist, gråmåse, svartbak, havørn, lappiplerke, lappspurv og snøspurv. Tette flokker på flere hundre praktærfugl, stellerand og ærfugl er tilstede fra januar til april, noen få individer finnes fortsatt her om sommeren. 

Havørn/ white tailed eagle (miniatyr, Hugh Harrop)

En avstikker til Hamningberg er et anbefalt supplement til enhver fuglekikkers reiseplan. 40 km kjøring nordvest fra Vardø som tilbyr spektakulær natur, månelandskap, flotte strender og snø ned til havnivå. Ingen bor permanent i Hamningberg lenger, men gamle hus og hytter i dette pittoreske fiskeværet er besøkt av turister mellom mars og oktober. Et stort utvalg av sjøfugl og vadefugl kan bli funnet i løpet av hekkesesongen, f.eks havørn, dvergsnipe, steinvender og krykkjer. 

Hamningberg er også en av de beste stedene for å observere den arktiske sjøfugl trekket i mai.  Følgende tall indikerer hva du kan forvente på en virkelig god dag:  18 mai 1999: 300 gulnebblom, 138 smålom, 721 polarjo, 263 storjo, 400 tyvjo og 2000 terner. 14 mai 2001: 250 gulnebblom, 73 smålom, 225000 havhest, 80000 krykkjer, 5000 Polarlomvi/lomvi, 75 tyvjo, 3 polarjo, 34 polarmåker, 1 grønlandsmåke, 1 snøugle og 6 praktærfugl.

Langs veien mot Hamningberg er det flere steder som er verdt et besøk. Noen førsteklasses rariteter er sett mellom Vardø og Hamningberg gjennom årene: brilleærfugl, åtselgribb, kortnebbekkasinsnipe, styltesnipe og bonapartesnipe.

Svartnes på fastlandet like vest for Vardø er et godt sted for stellerand, temmincksnipe, enkeltbekkasin, tyvjo, polarmåke, jordugle og lappiplerke. Her er ofte blandede flokker av vadefugler som hviler på stranden, og både fjelllerke og sanglerke er vanlige blant sanddynene. Snøugla er registrert noen ganger. 

På myrene Grøhøgdmyra og Barvikmyra har man vanligvis mulighet for å se smålom, tyvjo, dunlin og lappspurv. Her er også dvergsvane registrert noen ganger. 

Kystlinjen vestover fra Persfjorden fortjener en grundig sjekk. Det er vanligvis mye sjøfugl her, og både gulnebblom og islom kan sees i mai. Havørn og vandrefalk er registrert regelmessig i løpet av sommeren, og spurvefugler som lappiplerke, steinskvett, bergirisk og snøspurv finnes langs veien. Fossekall hekker her, og ringtrost kan finnes på vestsida. Persfjorden er også et godt sted å lete etter sjøpattedyr, særlig grønlandssel, nise og hvithval.

I krattskog ved Sandfjorden  holder også en rekke spurvefugler til, inkludert rødvingetrost, bjørkefink og gråsisik. Dette er også en av de beste stedene for polarsisik.

(kilde: www.lappugle.net)

 
 
Feedback